Odciążanie rejonów idzie jak po grudzie.

Prokuratury niższych szczebli skarżą się, że góra nie chce przejmować śledztw, do czego jest zobowiązana na mocy zarządzenia prokuratora generalnego i regulaminu.

O praktycznym wykonaniu zarządzenia prokuratora generalnego z 13 maja 2016 r. dotyczącego przejęcia określonych kategorii spraw przez jednostki wyższego szczebla pisze Ewa Ivanova w Dzienniku Gazecie Prawnej z 29 czerwca 2016 r. W artykule komentarz prezesa Stowarzyszenia LSO w organizacji, prok. Krzysztofa Parchimowicza.