Nowy dział „Legislacja”

Uruchamiamy nową zakładkę o nazwie LEGISLACJA. Naszym zamysłem jest bieżące prezentowanie zmian legislacyjnych zachodzących w przepisach z zakresu prawa karnego materialnego oraz procesowego, ustroju prokuratury, a także innych dziedzin prawa, które są wykorzystywane w naszej pracy. Mamy nadzieję, że stanie się ona ważnym źródłem pozyskiwania informacji o zachodzących zmianach w prawie, a w niedługim czasie pozwoli na umieszczanie interesujących analiz oraz komentarzy.