Rachunek bankowy Stowarzyszenia.

24 1140 2004 0000 3202 7667 1284