Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie się dnia 27 maja 2017 roku w godzinach od 10.00 do 17.00 w Warszawie. 

Projekt porządku obrad wraz z projektami uchwał zostanie przekazany członkom Stowarzyszenia na 1 miesiąc przed terminem Zebrania.