Międzynarodowy standard statusu i organizacji prokuratury a najnowsze zmiany polskiego porządku prawnego.

W zeszycie nr 2 z 2017 roku „Czasopisma Prawa Karnego i Nauk Penalnych” opublikowany został artykuł prok. Małgorzaty Szeroczyńskiej prezentujący standardy przyjęte przez ONZ i Radę Europy, jakim powinna odpowiadać prokuratura w demokratycznym państwie prawa. Analizie poddane zostały dwa zagadnienia poruszane przez międzynarodowe akty prawne poświęcone prokuraturze: niezależność prokuratury i prokuratorów, czyli niezależność zewnętrzna i wewnętrzna, oraz zasady zatrudniania, awansu i odpowiedzialności prokuratorów. Standardy te zostały porównane z najnowszą polską ustawą regulującą organizację prokuratury: Prawem o prokuraturze z 2016 r., a także z wdrożoną po jej wejściu w życie przez Prokuratora Generalnego polityką kadrową w prokuraturze. Artykuł wskazuje jednoznacznie, że w wielu punktach najnowsza regulacja nie spełnia wymogów międzynarodowych, choć były one realizowane przez poprzednią ustawę.

Zachęcamy do zapoznania się z tym artykułem – jest on dostępny na stronie „Czasopisma Prawa Karnego i Nauk Penalnych” w formie PDF – link tutaj.