Profesor Adam Strzembosz członkiem honorowym Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA”

W Mszczonowie trwają obrady Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA” najliczniejszej, liczącej 3600 członków, organizacji sędziów.
W sobotnie przedpołudnie odbyła się, z naszym skromnym udziałem, część oficjalna Zebrania. Na wstępie obrad ogłoszono wyniki głosowania delegatów nad absolutorium, które świadczą o zdecydowanej aprobacie dotychczasowej działalności członków Zarządu Stowarzyszenia. Informacja o nadaniu profesorowi Adamowi Strzemboszowi godności członka honorowego „IUSTITI”, została przyjęta przez zebranych owacją na stojąco.


W wystąpieniach Pana Profesora, Prezesa „IUSTITI” Krystiana Markiewicza, profesor Małgorzaty Gersdorf, dr Adama Bodnara, przedstawicieli samorządu adwokatów, radców prawnych i organizacji prawniczych przeplatała się troska o ład konstytucyjny i przekonanie o niezłomności środowiska sędziów.

Gratulowaliśmy Panu Profesorowi tytułu i dziękowaliśmy za Jego działalność. Gospodarzom życzyliśmy, by Zebranie wzmocniło solidarność sędziów i dodało im sił do obrony podstawowych wartości na salach sądów i poza nimi.