Zaproszenie na spotkanie z prof. Ewą Łętowską i prof. Jerzym Zajadło

Rzecznik Praw Obywatelskich
Stowarzyszenie Sędziów Apelacji Warszawskiej „Nike”
Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”
Stowarzyszenie Sędziów „Themis”
#Wolne Sądy

mają zaszczyt zaprosić na spotkanie