Stanowisko KOS w sprawie narastających nacisków na sędziów w związku z ich działalnością publiczną i orzeczniczą.

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS z niepokojem obserwuje narastające naciski na sędziów w związku z ich działalnością publiczną i orzeczniczą.

Ostatni z takich przypadków dotyczy Weroniki Klawonn – Sędzi Sądu Okręgowego w Gdańsku, która prowadzi sprawę o ochronę dóbr osobistych z powództwa Jarosława Kaczyńskiego przeciwko Lechowi Wałęsie. Prezes PiS domaga się od byłego prezydenta przeprosin za wpisy w mediach społecznościowych oraz komentarze udzielonych w mediach, w których kwestionował zdrowie psychiczne Jarosława Kaczyńskiego i uznał go za współwinnego katastrofy smoleńskiej.

Naciski te są jaskrawym przykładem pogwałcenia podstawowych zasad związanych z powstrzymywaniem się przez władzę wykonawczą i ustawodawczą od wkraczania w niezawisłość sędziowską i to w trakcie toczącego się procesu.

Ataki posłów i wysokich urzędników państwowych na osobę sędziego, ale także atak mediów sprzyjających władzy, dotyczą symbolicznego uczczenia rocznicy odzyskania niepodległości, w której wraz ze współpracownikami sądu udział wzięła Sędzia Weronika Klawonn. To groźne zjawisko, które przekracza granicę osobistych wolności sędziego oraz stanowi ingerencję w jego niezawisłość.

Krytyka sędziego, która nie dotyczy merytorycznej strony procesu, ale wartości bliskich każdemu sędziemu takich jak Konstytucja, poszanowanie ojczyzny, wolność głoszonych poglądów, jest niczym innym tylko próbą wpływania na orzeczenie.

Tym samym stanowi naruszenie zasady trójpodziału władz oraz prawa do wolnego od nacisków sądu.
Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS stanowczo sprzeciwia się takim praktykom.

Warszawa, 26 listopada 2018 r.

Opinie KOS ( 9/2018)

 

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.