Państwo, które karze – Raport Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS

15 lutego 2019 r. odbyła się zorganizowana przez Komitet Obrony Sprawiedliwości i Forum Obywatelskiego Rozwoju konferencja dotycząca tego, czy upolitycznienie sądów i prokuratury oraz naciski wobec osób wykonujących zawody prawnicze ma znaczenie dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i może odnosić tzw. efekt mrożący.

Podczas konferencji zaprezentowano raport KOS nt. nacisków i represji wobec sędziów i prokuratorów oraz analizę FOR o kontroli, którą zyskał minister sprawiedliwości nad systemem dyscyplinarnym sędziów.

Na stronie internetowej KOS znajdują się linki do treści raportu, także w języku angielskim.

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS to porozumienie 12 organizacji zrzeszających sędziów i prokuratorów oraz organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych zaangażowanych w obronę praworządności w Polsce, które powstało, by wspólnie działać wtedy, gdy zagrożona jest niezawisłość sędziów i niezależność prawników.

Konferencję relacjonowały media, min.: