Sprostowanie

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia informuje, że w raporcie „Królowie życia w prokuraturze dobrej zmiany” omyłkowo wskazano, że Pan Łukasz Kordylas, prokurator Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy uzyskał wyższy tytuł w trybie tzw. „nagrodowym” i że był członkiem komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego.

Powyższe informacje zostały wykreślone z treści Raportu. Przepraszamy Pana prokuratura za pomyłkę.