Dnia 4 stycznia 2017 roku powołane zostało Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia”.

Inicjatywa powołania niezależnego stowarzyszenia prokuratorów narodziła się wiosną 2016 roku i wówczas podjęta została pierwsza próba powołania Stowarzyszenia, które za podstawowy cel stawia sobie doprowadzenie do tego, aby prokuratura stała się organem konstytucyjnym. Wówczas 50 członków – założycieli z całej Polski powołało Stowarzyszenie, które jednak nie uzyskało wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Inicjatywą prokuratorów zainteresował się Prokurator Okręgowy w Warszawie, który zażądał od Sądu kopii dokumentów założycielskich Stowarzyszenia i listy członków założycieli. Niepowodzeniem zakończyła się również druga próba, podjęta przez 20 członków – założycieli latem 2016 roku. Również wówczas dokumenty założycielskie zostały skopiowane i przesłane Prokuratorowi Okręgowemu w Warszawie.

I wreszcie 4 stycznia 2017 roku 10 członków – założycieli skutecznie powołało Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia” i dokonało pierwszego wyboru władz Stowarzyszenia.

Prezesem Zarządu został prokurator Krzysztof Parchimowicz. W skład zarządu wchodzą ponadto prokurator Dariusz Korneluk i prokurator Katarzyna Gembalczyk.

W skład Komisji Rewizyjnej powołani zostali prokurator Andrzej Janecki, prokurator Magdalena Wiśniewska i prokurator Ireneusz Szeląg.

Dnia 27 stycznia 2017 roku Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia” zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000660370.