Dnia 4 stycznia 2017 roku powołane zostało Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia”.

Inicjatywa powołania niezależnego stowarzyszenia prokuratorów narodziła się wiosną 2016 roku i wówczas podjęta została pierwsza próba powołania Stowarzyszenia, które za podstawowy cel stawia sobie doprowadzenie do tego, aby prokuratura stała się organem konstytucyjnym. Wówczas 50 członków – założycieli z całej Polski powołało Stowarzyszenie, które jednak nie uzyskało wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Inicjatywą prokuratorów zainteresował się Prokurator Okręgowy w Warszawie, który zażądał od Sądu kopii dokumentów założycielskich Stowarzyszenia i listy członków założycieli. Niepowodzeniem zakończyła się również druga próba, podjęta przez 20 członków – założycieli latem 2016 roku. Również wówczas dokumenty założycielskie zostały skopiowane i przesłane Prokuratorowi Okręgowemu w Warszawie.

I wreszcie 4 stycznia 2017 roku 10 członków – założycieli skutecznie powołało Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia” i dokonało pierwszego wyboru władz Stowarzyszenia.

Prezesem Zarządu został prokurator Krzysztof Parchimowicz. W skład zarządu wchodzą ponadto prokurator Dariusz Korneluk i prokurator Katarzyna Gembalczyk.

W skład Komisji Rewizyjnej powołani zostali prokurator Andrzej Janecki, prokurator Magdalena Wiśniewska i prokurator Ireneusz Szeląg.

Dnia 27 stycznia 2017 roku Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia” zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000660370.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.