Konferencja „Czy mediacja może odciążyć sądy? Rola mediacji w przyśpieszeniu postępowań, szczególnie przy powtarzających się podobnych sprawach‘’

W dniu 14 marca 2017 roku członkowie Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex super omnia’’ wzięli udział w konferencji „Czy mediacja może odciążyć sądy? Rola mediacji w przyśpieszeniu postępowań, szczególnie przy powtarzających się podobnych sprawach‘’, która odbyła się w budynku Sejmu RP .
Konferencja była podzielona na dwa panele, których moderatorami byli prof. Marek Chmaj, radca prawny, konstytucjonalista oraz Roman Rewald, Prezes Centrum Mediacji Lewiatan.
W konferencji uczestniczyli sędziowie na czele z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego Panią prof. Małgorzatą Gersdorf, adwokaci, radcowie prawni, notariusze i mediatorzy.
W wystąpieniach panelowych oraz w dyskusji podkreślano ogromną rolę jaką ma do odegrania mediacja, przeprowadzona przez kompetentnego mediatora, w wygaszaniu konfliktów społecznych.

O mediacji w postępowaniu karnym i jej znaczeniu mówiła prok. Iwona Palka z naszego Stowarzyszenia.

Stosowanie mediacji leży nie tylko w interesie stron, ale także w interesie organów wymiaru sprawiedliwości jako pozwalające na pełną realizację celów, w tym także celów postępowania karnego i budujące zaufanie społeczeństwa do organów państwa z równoczesną możliwością odciążenia sądów i przyśpieszenia postępowań. Podnoszono, że rola ta nie jest wystarczająco doceniana zarówno przez organy stosujące prawo jak i społeczeństwo, które nie ma w tym zakresie wystarczającej wiedzy.
Dla rozwoju mediacji konieczne jest zaangażowanie sędziów i prokuratorów, ale nade wszystko konieczny jest wzrost zaufania społecznego i wiara, że drogą postępowania mediacyjnego można dojść do skutecznego i satysfakcjonującego zakończenia sporu.
Jak wynika z danych statystycznych opublikowanych na stronie Prokuratury Krajowej, w 2016 roku w postępowaniach przygotowawczych skierowano 1160 wniosków o mediację. Porównanie tej liczby z ilością wniosków skierowanych w latach poprzednich (w 2014 roku 1141 wniosków, w 2015 roku 1237 wniosków) wskazuje na stałą tendencję. Biorąc jednak pod uwagę wpływ spraw do prokuratury, który w całym kraju w 2016 roku wyniósł ponad 900 tysięcy spraw, ilość postępowań mediacyjnych wydaje się dalece niewystarczająca.