Konferencja „Czy mediacja może odciążyć sądy? Rola mediacji w przyśpieszeniu postępowań, szczególnie przy powtarzających się podobnych sprawach‘’

W dniu 14 marca 2017 roku członkowie Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex super omnia’’ wzięli udział w konferencji „Czy mediacja może odciążyć sądy? Rola mediacji w przyśpieszeniu postępowań, szczególnie przy powtarzających się podobnych sprawach‘’, która odbyła się w budynku Sejmu RP .
Konferencja była podzielona na dwa panele, których moderatorami byli prof. Marek Chmaj, radca prawny, konstytucjonalista oraz Roman Rewald, Prezes Centrum Mediacji Lewiatan.
W konferencji uczestniczyli sędziowie na czele z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego Panią prof. Małgorzatą Gersdorf, adwokaci, radcowie prawni, notariusze i mediatorzy.
W wystąpieniach panelowych oraz w dyskusji podkreślano ogromną rolę jaką ma do odegrania mediacja, przeprowadzona przez kompetentnego mediatora, w wygaszaniu konfliktów społecznych.

O mediacji w postępowaniu karnym i jej znaczeniu mówiła prok. Iwona Palka z naszego Stowarzyszenia.

Stosowanie mediacji leży nie tylko w interesie stron, ale także w interesie organów wymiaru sprawiedliwości jako pozwalające na pełną realizację celów, w tym także celów postępowania karnego i budujące zaufanie społeczeństwa do organów państwa z równoczesną możliwością odciążenia sądów i przyśpieszenia postępowań. Podnoszono, że rola ta nie jest wystarczająco doceniana zarówno przez organy stosujące prawo jak i społeczeństwo, które nie ma w tym zakresie wystarczającej wiedzy.
Dla rozwoju mediacji konieczne jest zaangażowanie sędziów i prokuratorów, ale nade wszystko konieczny jest wzrost zaufania społecznego i wiara, że drogą postępowania mediacyjnego można dojść do skutecznego i satysfakcjonującego zakończenia sporu.
Jak wynika z danych statystycznych opublikowanych na stronie Prokuratury Krajowej, w 2016 roku w postępowaniach przygotowawczych skierowano 1160 wniosków o mediację. Porównanie tej liczby z ilością wniosków skierowanych w latach poprzednich (w 2014 roku 1141 wniosków, w 2015 roku 1237 wniosków) wskazuje na stałą tendencję. Biorąc jednak pod uwagę wpływ spraw do prokuratury, który w całym kraju w 2016 roku wyniósł ponad 900 tysięcy spraw, ilość postępowań mediacyjnych wydaje się dalece niewystarczająca.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.