Artykuł „Jak prokurator bronił antysemity, który spalił kukłę Żyda.”

Red. Jacek Harłukowicz we wrocławskim wydaniu Gazety Wyborczej z dnia 29 marca 2017 r. pisze o zaskakującej zmianie w ocenie zapadłego wyroku w sprawie skazanego za spalenie kukły Żyda. W apelacji prokurator napisał, że „Dokonując oceny postawy oskarżonego, sąd oparł się przede wszystkim na okolicznościach obciążających, a nie wziął pod uwagę łagodzących” i wniósł o złagodzenie kary.
O kulisach sprawy można przeczytać tutaj.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.