Do członków i sympatyków Stowarzyszenia

Koleżanki i Koledzy,

Dziękujemy Wam za żywe zainteresowanie działalnością Stowarzyszenia Prokuratorów „ Lex super omnia” i złożone deklaracje o przystąpieniu do grona prokuratorów, którym zależy na autentycznej niezależności od pozaprawnych wpływów na nasze decyzje. Miło nam zakomunikować, że jest nas już prawie setka. Dzisiaj Zarząd powiadomił pierwszą grupę Pań i Panów prokuratorów, że formalnościom stało się zadość.
Apelujemy do naszych Sympatyków o przekazywanie deklaracji do dnia 15 marca 2017 r.
Planujemy zorganizowanie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia jeszcze w kwietniu. Wymogi statutowe, dotyczące terminu powiadomienia o terminie i porządku obrad Zgromadzenia, mogą spowodować, że Wasze deklaracje, które otrzymamy po 15 marca, będą przyjęte dopiero po obradach Walnego Zgromadzenia Członków.
Zależy nam, by każdy prokurator, który zgłosił akces miał szansę na udział w Zgromadzeniu, wpływ na wybór władz LSO i treść uchwał programowych.
Kierujemy się maksymą „nic o Was bez Was”. Liczymy na Waszą odwagę i determinację w dążeniu do tego, by mieć satysfakcję z wykonywanego zawodu.

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex super omnia”

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.