Konferencja „Sąd a Konstytucja. Kryzys sądownictwa konstytucyjnego a rozproszona kontrola zgodności prawa z Konstytucją”

W dniu 3 marca 2017 r. w Katowicach członkowie Naszego Stowarzyszenia jako JEDYNI PRZEDSTAWICIELE ŚRODOWISKA PROKURATORSKIEGO uczestniczyli w Konferencji „Sąd a Konstytucja. Kryzys sądownictwa konstytucyjnego a rozproszona kontrola zgodności prawa z Konstytucją”. Temat konferencji wzbudził ogromne zainteresowanie przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych, a w spotkaniu uczestniczyli m.in. I Prezes SN prof. Małgorzata Gersdorf, wiceprezes TK Andrzej Biernat, prof. Ewa Łętowska i prof. Andrzej Zoll. Podczas ożywionej i co najważniejsze merytorycznej dyskusji – podkreślono kluczową rolę sądów powszechnych w stosowaniu prawa w Polsce, przy uwzględnieniu nadrzędnej roli Konstytucji.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.