Wystąpienie Zarządu Stowarzyszenia do Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym

W dniu 24 kwietnia 2017 r. Zarząd Stowarzyszenia wystąpił do Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym z wnioskiem o wyjaśnienie rzeczywistych powodów delegowania 160 prokuratorów, bez ich zgody, do innych jednostek prokuratury. Pismo zawiera przykłady decyzji, które stanowiły substytut kary dyscyplinarnej lub w sposób oczywisty i rażący naruszały przepisy ustawy Prawo o prokuraturze. Wystąpienie stanowi ponowienie wcześniejszego apelu, który został skierowany do członków Rady i nie zyskał ich wsparcia.