Wystąpienie Zarządu Stowarzyszenia do Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym

W dniu 24 kwietnia 2017 r. Zarząd Stowarzyszenia wystąpił do Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym z wnioskiem o wyjaśnienie rzeczywistych powodów delegowania 160 prokuratorów, bez ich zgody, do innych jednostek prokuratury. Pismo zawiera przykłady decyzji, które stanowiły substytut kary dyscyplinarnej lub w sposób oczywisty i rażący naruszały przepisy ustawy Prawo o prokuraturze. Wystąpienie stanowi ponowienie wcześniejszego apelu, który został skierowany do członków Rady i nie zyskał ich wsparcia.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.