V Krakowskie Forum Karnistyczne

Dnia 9 czerwca 2017 r. w Krakowie odbędzie się V Krakowskie Forum Karnistyczne, organizowane przez Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Katedrę Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakowski Instytut Prawa Karnego, Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie i Sąd Okręgowy w Krakowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Prokuratorów „Lex Super Omnia”.

Forum odbędzie się w dniu 9 czerwca 2017 r. w Krakowie, w połączonej auli A i B Centrum Dydaktycznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (ul. Krupnicza 33A), w godz. od 10:00 do 16:15

Tematy przewodnie Forum:

Prokonstytucyjne stosowanie prawa karnego.
Orzekanie w sprawach karnych w sytuacji wątpliwości co do konstytucyjności podstawy prawnej rozstrzygnięcia.

Chętnych zapraszamy do rejestracji bezpośrednio na stronie internetowej Forum. Link tutaj.