V Krakowskie Forum Karnistyczne

Dnia 9 czerwca 2017 r. w Krakowie odbędzie się V Krakowskie Forum Karnistyczne, organizowane przez Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Katedrę Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakowski Instytut Prawa Karnego, Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie i Sąd Okręgowy w Krakowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Prokuratorów „Lex Super Omnia”.

Forum odbędzie się w dniu 9 czerwca 2017 r. w Krakowie, w połączonej auli A i B Centrum Dydaktycznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (ul. Krupnicza 33A), w godz. od 10:00 do 16:15

Tematy przewodnie Forum:

Prokonstytucyjne stosowanie prawa karnego.
Orzekanie w sprawach karnych w sytuacji wątpliwości co do konstytucyjności podstawy prawnej rozstrzygnięcia.

Chętnych zapraszamy do rejestracji bezpośrednio na stronie internetowej Forum. Link tutaj.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.