Jedziemy do Katowic

„Znajdujemy się w historycznym momencie…”. Tak brzmią pierwsze słowa zaproszenia do udziału w Kongresie Prawników Polskich. Od początku zdawaliśmy sobie sprawę z wagi tego wydarzenia. Dwukrotnie przekładaliśmy datę naszego Walnego Zgromadzenia, by nie kolidowała z terminem planowanego Kongresu. Nie należymy jeszcze do Porozumienia, które organizuje Kongres i z tej przyczyny Stowarzyszenie nie mogło włączyć się w organizację obrad.
Jesteśmy jako prokuratorzy aktywnymi i wyjątkowymi uczestnikami wymiaru sprawiedliwości. Jako jedyni, będąc stroną postępowania, musimy zachować obiektywizm i nie możemy być stronniczy.
Na forum sal sądowych często spieramy się z innymi prawnikami. Wnosimy środki odwoławcze od rozstrzygnięć sądów. Spór o fakty i prawo, na tle konkretnych spraw, jest naturalnym elementem prawniczych profesji.
Nie możemy się jednak różnić w kwestiach fundamentalnych: troski o sposób i jakość stanowionego prawa, przestrzegania standardów konstytucyjnych i konwencyjnych, zachowania niezależności sądów oraz niezawisłości sędziów.
Apelujemy o liczny udział członków Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex super omnia” w Kongresie. Jesteśmy polskimi prawnikami i powinniśmy tam być razem z innymi !
Tutaj jest link do strony, na której można dokonać indywidualnej rejestracji udziału w obradach. Zachęcamy do wskazywania w formularzu LSO, jako reprezentowanej „instytucji”.
Zaprezentujmy się na Kongresie jako grupa niezależnych prokuratorów.
Rezerwujcie czas na sobotę 20 maja 2017 roku. Jedziemy do Katowic, jedźcie z nami!

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex super omnia”

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.