Prace nad nowym zbiorem zasad etyki zawodowej prokuratorów.

Red. Ewa Ivanova z portalu Polska mówi napisała o tym, jak posłowie rządzącej partii uratowali Krajową Radę Prokuratorów przed uchwaleniem nowego zbioru zasad etyki zawodowej prokuratorów bez podstawy prawnej.

Nasze stowarzyszenie jako pierwsze zasygnalizowało ten problem. Ostatecznie do projektu ustawy zmieniającej ustawę o ustroju sądów powszechnych wprowadzono zapis upoważniający Krajową Radę Prokuratorów do uchwalenia zasad etyki zawodowej.

„Kwestia mandatu Rady, jako reprezentacji środowiska prokuratorskiego nadal budzi wątpliwości. Skład Rady został bowiem imiennie wyznaczony przez Prokuratora Generalnego. Rada nie pochodzi z wyborów, a znaczący w niej głos mają prokuratorzy pełniący kierownicze funkcje w Prokuraturze Krajowej, których zawodowy los, bardziej niż innych, zależny jest od decyzji Prokuratora Generalnego.  Zasady etyki prokuratorów powinny być ustalane przez organ samorządu, który jest w pełni niezależny od Prokuratora Generalnego. – argumentuje prezes stowarzyszenia.”

Cały artykuł do przeczytania tutaj.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.