Wystąpienie prezesa Stowarzyszenia prok. Krzysztofa Parchimowicza na Kongresie Prawników Polskich

Prezes Stowarzyszenia Lex Super Omnia prok. Krzysztof Parchimowicz zabrał głos w dyskusji zamykającej Kongres Prawników Polskich w Katowicach.

Krótkie wystąpienie prok. Krzysztofa Parchimowicza zostało przyjęte owacją na stojąco.

Na stronie Stowarzyszenia Iustitia można zobaczyć relację z Kongresu, w tym wystąpienie prezesa Stowarzyszenia Lex Super Omnia. Link tutaj.