Wystąpienie prezesa Stowarzyszenia prok. Krzysztofa Parchimowicza na Kongresie Prawników Polskich

Prezes Stowarzyszenia Lex Super Omnia prok. Krzysztof Parchimowicz zabrał głos w dyskusji zamykającej Kongres Prawników Polskich w Katowicach.

Krótkie wystąpienie prok. Krzysztofa Parchimowicza zostało przyjęte owacją na stojąco.

Na stronie Stowarzyszenia Iustitia można zobaczyć relację z Kongresu, w tym wystąpienie prezesa Stowarzyszenia Lex Super Omnia. Link tutaj.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.