Forum Międzynarodowego Stowarzyszenia Prokuratorów w Belgradzie

W dniach 25-28 maja 2017 r. w stolicy Serbii – Belgradzie odbyło się kolejne, trzecie forum organizowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenia Prokuratorów – International Association of Prosecutors (IAP), w którym udział wzięli przedstawiciele stowarzyszeń prokuratorów z różnych stron świata, w tym także Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia. Tematem przewodnim spotkania były odpowiedzialność oraz etyczne standardy wykonywania zawodu prokuratora.
Prelegentami podczas spotkania byli m.in. Gerhar Jarosch – przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Prokuratorów (IAP), Gualtiero Michelini – przewodniczący MEDEL, Peter McCormick – przewodniczący Rady Konsultacyjnej Prokuratorów działającej przy Radzie Europy (CCPE) oraz reprezentanci stowarzyszeń prokuratorskich z różnych krajów.


Podczas swojego wystąpienia przewodniczący IAP wielokrotnie podkreślał jak istotne jest wypracowanie wspólnych standardów, dotyczących etyki wykonywanego przez nas zawodu, których implementacja w pozytywny sposób wpłynie na budowanie zaufania obywateli względem prokuratury, a także przyczyni się do pełniejszego zrozumienia roli, jaką pełnią przedstawiciele tego zawodu w społeczeństwie. Rolą stowarzyszeń prokuratorskich – jak podkreślił Pan Gerhard Jarosh – jest podejmowanie działań nakierowanych na wypracowanie, a następnie wzmacniania etycznych postaw w środowisku prokuratorskim.
Podczas dyskusji zwracano szczególną uwagę na niezależność prokuratorów rozumianą jako możliwość wykonywania obowiązków w sposób wolny do nacisków, w tym kontekście podkreślano także rolę państwa, które chronić powinno prokuratorów przed jakąkolwiek niepożądaną ingerencją. Spotkanie było okazją do rozmowy o przystąpieniu Stowarzyszenia Lex Super Omnia do IAP-u.

 

 

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.