Prezentacja raportu „Kryzys konstytucyjny w Polsce – implikacje dla porządku prawnego, demokracji, praw obywatelskich i lokowania inwestycji zagranicznych.”

27 czerwca 2017 roku członkowie Stowarzyszenia Lex Super Omnia wzięli udział w zorganizowanej przez Fundację Centrum im. prof. Bronisława Geremka oraz SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny konferencji, w toku której zaprezentowano raport „Kryzys konstytucyjny w Polsce – implikacje dla porządku prawnego, demokracji, praw obywatelskich i lokowania inwestycji zagranicznych”.

Na temat konsekwencji kryzysu konstytucyjnego w Polsce wypowiadali się Cherie Blair i Sean Aughey.

Prof. Bronisław Sitek poprowadził dyskusję panelową na temat „Niezależność sądownictwa a wiarygodność systemu prawnego w Polsce”, w której wzięli udział Jerzy Stępień, Piotr Kardas, Marcin Matczak, Kamila Gasiuk-Pihowicz i Danuta Przywara

Prezes TK Jerzy Stępień stwierdził, że wykonywania przez sędziów obowiązków w Ministerstwie Sprawiedliwości nie da się pogodzić z niezależnością sądów.

Profesor Marcin Matczak, jak zwykle barwnie, z werwa i po ludzku o tym, że sądy chronią obywateli przed przemocą własnego państwa. Niezawisłości nie można pogodzić ze strachem czy nadzieją  sędziego, związanymi z treścią wydawanego rozstrzygnięcia.

Wystąpienia profesora wywołują niezmiennie oklaski.

Kolejne wypowiedzi panelistów także nasycone były troską o zaufanie obywateli do demokratycznych reguł państwa prawa.

Panel kończy głos z sali. Dotyczy podstawowych, etycznych wartości i postaw sędziego.

Nadszedł czas próby.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.