Relacja z Walnego Zebrania w tygodniku Angora.

Obszerną relację z naszego Walnego Zabrania Członków zamieścił red. Paweł Pluta w 24 numerze tygodnika Angora z 11 czerwca 2017 r. Oprócz przytoczenia uchwały wieńczącej Walne Zebranie, autor relacji zacytował obszerne wypowiedzi uczestników obrad, min. prezesa Stowarzyszenia, prok. Krzysztofa Parchimowicza, który mówiąc o celach Stowarzyszenia przypomniał, że chcemy przekonać polityków, aby zapisy o  prokuraturze znalazły się w konstytucji, tak by co cztery lata nie dochodziło do trzęsienia ziemi i karuzeli kadrowej.

O tej karuzeli mówili w swoim wystąpieniu prok. Andrzej Kaucz i prok. Iwona Palka. W ciągu roku od wejścia w życie nowej ustawy o prokuraturze dokonano wymiany ok. 90 proc. kadry kierowniczej, skutkiem czego blisko pół tysiąca prokuratorów straciło swoje stanowiska. Posłuszeństwo prokuratorów jest wymuszane poprzez delegacyjny system zarządzania kadrami oraz niczym nieskrępowane możliwości odwoływania prokuratorów ze  stanowisk i powoływania na nie nowych, niedoświadczonych, lecz posłusznych osób.

Red. Paweł Pluta przypomniał ponadto najciekawsze z wypowiedzi zaproszonych gości. Sędzia Irena Kamińska, prezes Stowarzyszenia Sędziów Themis mówiła między innymi o tym, że na naszych oczach rozmontowuje się wszystkie bezpieczniki demokracji: Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy. „Nas czeka to  samo, co  zrobiono z  wami –  prokuratorami. Reorganizacja sądów spowoduje, że będzie można każdego nieposłusznego sędziego wysłać Bóg wie gdzie. Powstanie izba dyscyplinarna w Sądzie Najwyższym i będzie można nas zwolnić z urzędu za to, że  staramy się działać zgodnie z przysięgą i konstytucją”.

Niezwykle ważny dla nas był głos sędziego Krystiana Markiewicza, prezesa Stowarzyszenia Sędziów Iustitia. Zwrócił się do zebranych, mówiąc, że „Są prokuratorzy, którzy potrafią powiedzieć: Lex super omnia. A  ja  jestem też tutaj po  to, aby powiedzieć: nie jesteście sami.” Dodał, że  chęć współpracy z sędziami i prokuratorami w obronie praworządności wyrazili też prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Jacek Trela oraz prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Maciej Bobrowicz. – Nie jest tak, że my mamy tylko tłumaczyć społeczeństwu, że  praworządność jest zagrożona. Musimy mieć pełną świadomość, że my musimy to tłumaczyć w  naszym środowisku.

Cała relacja w 24 numerze tygodnika Angora z 11 czerwca 2017 r.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.