Trudna sytuacja prokuratorów niezdolnych do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż 1 rok.

W związku z dochodzącymi do Stowarzyszenia „Lex Super Omnia” informacjami o skomplikowanej sytuacji prokuratorów, którzy w myśl przepisów art. 127 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze, stosownie do art. 71 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych – złożyli do Prokuratora Generalnego wnioski o przeniesienie w stan spoczynku z uwagi na nie pełnienie służby z powodu choroby trwającej przez okres jednego roku i w związku z podejmowaniem przez kierownictwo prokuratury działań prawnych, skutkujących pozbawieniem tych osób wynagrodzeń i ubezpieczeń zdrowotnych – Zarząd Stowarzyszenia na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2017 r. postanowił zbadać sprawę, która w wielu aspektach może być rozpatrywana jako przejaw naruszania praw pracowniczych.

Z tego też powodu, mając na uwadze konieczność podjęcia skutecznych działań, Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” zwraca się do Państwa prokuratorów, nie tylko członków Stowarzyszenia, którzy znaleźli się w tej niezwykle trudnej sytuacji, o przekazywanie informacji w tym zakresie (za pośrednictwem poczty mailowej, ewentualnie przez bezpośredni kontakt z członkami zarządu).

Uzyskane od Państwa dane pozwolą na zdiagnozowanie skali problemu, a następnie podjęcie efektywnych działań zmierzających do zmiany lub napiętnowania tego typu dyskryminujących zachowań, które przeczą zasadom demokratycznego państwa prawnego, pozbawiając prokuratorów należnych im praw, w imię arbitralnych decyzji, wykorzystywanych procedur prawnych oraz ewidentnych luk w prawie.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.