Odezwa w sprawie wiecu przed Pałacem Prezydenckim

Koleżanki i Koledzy,

Dziękujemy Wam za udział w  niedzielnych wiecach, w obronie niezawisłości sędziów, niezależności sądów i Sądu Najwyższego. Nasza obecność została zauważona w każdym mieście.

Daliśmy wyraz naszej dojrzałości. Nie rozpamiętujemy bierności i bezradności, która towarzyszyła zawłaszczeniu prokuratury przez rządzącą partię. Trudny czas oczekiwania na rejestrację Stowarzyszenia przetrwaliśmy dzięki nieustannej aktywności. Obecnie zbieramy gratulację i wyrazy uznania Autorytetów za naszą determinację i odwagę  Możemy z podniesionym czołem stawać w obronie fundamentów demokracji i tak cenionej przez Polaków wolności.

W naszym statucie, w pierwszym punkcie wskazaliśmy, że naszym celem jest wspieranie działań podejmowanych dla urzeczywistniania zasad demokratycznego państwa prawnego. Musimy dotrzymać tego przyrzeczenia.

Kolejne wydarzenia, które wymagają przeciwdziałania, następują z dnia na dzień. Na środę 19 lipca 2017 roku wyznaczono pierwsze czytanie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Brutalny projekt przewiduje, że najważniejszą funkcją naczelnego organu sądownictwa będzie dyscyplinowanie prawników. Kolejne, nieuchronne zmiany pogrążą trzecią i czwartą władzę.

Nie możemy poprzestać na werbalnych apelach, odezwach i postulatach. Interes społeczny, racja stanu wymagają od nas obywatelskiej i czynnej postawy.

Akcja Demokracja  organizuje we wtorek 18 lipca 2017 r. o 21.00 kolejny wiec przed  Pałacem Prezydenckim  w obronie prawa obywateli do wolnych sądów. Pojawią się kolejne inicjatywy zademonstrowania niezgody na degradację  Konstytucji i roli prawa w Polsce.

Nie bądźmy bierni i wygodni. Celowo okres wakacji i urlopów został wybrany, by znów nocą procedować w parlamencie o „być albo nie być” ładu i zasad, które zapisaliśmy w Konstytucji. Nie wahajmy się w zmienić planów, przerwać wypoczynku.

O zagrożeniach rozmawiajmy w gronie bliskich, znajomych, sąsiadów i współpracowników. Tłumaczmy, jak działa prawo i jaka jest jego rola. Wyjaśniajmy, że system partyjnej zależności dotrze do sądów rejonowych, urzędów w miastach, gminach, a także sołtysów wsi.

Bądźmy odważni każdego dnia, a w dniach próby pamiętajmy, że przystępując do Stowarzyszenia umówiliśmy się, że pomożemy Polsce, by była państwem prawa.

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex super omnia”

 

Tutaj jest link do zamieszczonej w internetowym wydaniu Gazety Wyborczej z 23 lipca 2017 r. relacji z wielkiego protestu w obronie niezależności sądów, który odbył się w Krakowie. Głos zabrał min. prok. Mariusz Krasoń ze Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex super omnia”, mówiąc: „Prokurator jest rzecznikiem praworządności i nie może milczeć, gdy praworządność jest zagrożona. Każdy uczciwy prokurator chce, aby sprawę badał niezawisły sędzia. Bez tego nie ma demokratycznej Polski.”