Odezwa w sprawie wiecu przed Pałacem Prezydenckim

Koleżanki i Koledzy,

Dziękujemy Wam za udział w  niedzielnych wiecach, w obronie niezawisłości sędziów, niezależności sądów i Sądu Najwyższego. Nasza obecność została zauważona w każdym mieście.

Daliśmy wyraz naszej dojrzałości. Nie rozpamiętujemy bierności i bezradności, która towarzyszyła zawłaszczeniu prokuratury przez rządzącą partię. Trudny czas oczekiwania na rejestrację Stowarzyszenia przetrwaliśmy dzięki nieustannej aktywności. Obecnie zbieramy gratulację i wyrazy uznania Autorytetów za naszą determinację i odwagę  Możemy z podniesionym czołem stawać w obronie fundamentów demokracji i tak cenionej przez Polaków wolności.

W naszym statucie, w pierwszym punkcie wskazaliśmy, że naszym celem jest wspieranie działań podejmowanych dla urzeczywistniania zasad demokratycznego państwa prawnego. Musimy dotrzymać tego przyrzeczenia.

Kolejne wydarzenia, które wymagają przeciwdziałania, następują z dnia na dzień. Na środę 19 lipca 2017 roku wyznaczono pierwsze czytanie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Brutalny projekt przewiduje, że najważniejszą funkcją naczelnego organu sądownictwa będzie dyscyplinowanie prawników. Kolejne, nieuchronne zmiany pogrążą trzecią i czwartą władzę.

Nie możemy poprzestać na werbalnych apelach, odezwach i postulatach. Interes społeczny, racja stanu wymagają od nas obywatelskiej i czynnej postawy.

Akcja Demokracja  organizuje we wtorek 18 lipca 2017 r. o 21.00 kolejny wiec przed  Pałacem Prezydenckim  w obronie prawa obywateli do wolnych sądów. Pojawią się kolejne inicjatywy zademonstrowania niezgody na degradację  Konstytucji i roli prawa w Polsce.

Nie bądźmy bierni i wygodni. Celowo okres wakacji i urlopów został wybrany, by znów nocą procedować w parlamencie o „być albo nie być” ładu i zasad, które zapisaliśmy w Konstytucji. Nie wahajmy się w zmienić planów, przerwać wypoczynku.

O zagrożeniach rozmawiajmy w gronie bliskich, znajomych, sąsiadów i współpracowników. Tłumaczmy, jak działa prawo i jaka jest jego rola. Wyjaśniajmy, że system partyjnej zależności dotrze do sądów rejonowych, urzędów w miastach, gminach, a także sołtysów wsi.

Bądźmy odważni każdego dnia, a w dniach próby pamiętajmy, że przystępując do Stowarzyszenia umówiliśmy się, że pomożemy Polsce, by była państwem prawa.

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex super omnia”

 

Tutaj jest link do zamieszczonej w internetowym wydaniu Gazety Wyborczej z 23 lipca 2017 r. relacji z wielkiego protestu w obronie niezależności sądów, który odbył się w Krakowie. Głos zabrał min. prok. Mariusz Krasoń ze Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex super omnia”, mówiąc: „Prokurator jest rzecznikiem praworządności i nie może milczeć, gdy praworządność jest zagrożona. Każdy uczciwy prokurator chce, aby sprawę badał niezawisły sędzia. Bez tego nie ma demokratycznej Polski.”

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.