LSO wspomina Danusię

Wszyscy zapewne zapamiętamy ostatnie słowa, które Pani Prokurator Danuta Drösler skierowała do zgromadzonych na pierwszym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” w dniu 27 maja 2017 roku. Wystąpienie Naszej Koleżanki, jakże przejmujące, niosło duży ładunek siły i otuchy, która pojawiła się wraz z ponowioną po raz kolejny deklaracją niesienia pomocy innym. To były Jej ostatnie słowa wypowiedziane w tamtym gronie. Jak zawsze mówiła pięknie i to określenie oddaje czar, a wręcz magię Jej słów.

Kim była Danuta Drösler, skoro paraliżująca wiadomość o Jej nagłym odejściu obiegła prokuratorski świat i poruszyła wszystkich do głębi?

Prokuratura nie była Jej pierwszym wyborem, ale postawiwszy  swoje pierwsze kroki w Prokuraturze Rejonowej w Żyrardowie, pozostała wierna prokuraturze do końca swoich dni. Doświadczenie prokuratorskie pogłębiała w Prokuraturze Okręgowej w Skierniewicach, a zwieńczeniem kariery było stanowisko prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie, które przez 18 lat pracowicie i godnie zajmowała.

„Była przez chwilę moim patronem na aplikacji prokuratorskiej, którą odbywałem w Skierniewicach 26 lat temu” – wspomina prokurator – „Pamiętam, jak po zdanym egzaminie prokuratorskim brakowało etatów w moim rejonie, a Danka ze wszystkich sił próbowała mi pomóc. Nie udało się, ale naprawdę bardzo tego chciała. Zapamiętałem Ją jako dobrego człowieka, pomagającego innym.”

Właśnie idea niesienia pomocy wpisała się w tło aktywności Naszej Koleżanki. W 1989 roku w okresie transformacji ustrojowej w Polsce współtworzyła Związek Zawodowy Pracowników Prokuratury RP i była wiceprzewodniczącą tego związku przez kolejne dwie kadencje.

Jej wysoko oceniany profesjonalizm zawodowy i bezkompromisowość zaowocowały bez mała 10 lat później powierzeniem Jej zadań pierwszego Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego.  „Ogromnie przyzwoita i uczciwa, rzetelna i pryncypialna” – wskazuje na atuty Pani Prokurator Danuty Drösler jedna z Jej bliskich koleżanek, które to cechy predestynowały Ją do sprostania tymże zadaniom, jakże  trudnym i odpowiedzialnym.

„Dyscyplinowanie” prokuratorów nie pozbawiło Ją poparcia w środowisku. Przez dwie kadencje była członkiem Krajowej Rady Prokuratury, a uprzednio wieloletnim członkiem Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym.

„Prokuratorzy Ją szanowali, mimo występujących niekiedy różnic poglądowych” – dochodziły głosy prokuratorów różnych szczebli  – „Miała odwagę powiedzieć prawdę prosto w twarz”.

Jako wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury z zakresu postępowania karnego i etyki zawodu, przekazywała swoją wiedzę i wpajała zasady, którym sama była przez całe życie wierna. Odnalazła się także z powodzeniem jako wykładowca z dziedziny procesu karnego na studiach podyplomowych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Ale wśród licznych zasług Pani Prokurator powraca Jej wyjątkowa osobowość. „Danusia to osoba o ogromnej wrażliwości, co powodowało, że zawsze stawała po stronie słabszych” – mówi z trudem powstrzymując łzy Jej przyjaciółka – „Wielokrotnie była ustanawiana jako obrońca w postępowaniach dyscyplinarnych,  nikt nie mógł Jej złamać na drodze dochodzeniu do sprawiedliwość.  W istocie wielu prokuratorów powierzało obronę swoich praw Pani Prokurator Danucie Drösler, ufając, nie bez powodu, że dla słusznej idei poświęci całą swoją energię, wiedzę i doświadczenie.

„Za wszystko, co zrobiła dla naszej profesji, za poświęcenie, za swoje serce zasługuje na pamięć i uznanie” – konkluduje kolejny prokurator. A Ci, którzy znali Ją bliżej mówią: „Bardzo ciepła i zaangażowana dla rodziny,  rodzina była dla Niej ogromną wartością”.

W 2014 roku prokurator Danuta Drösler przeszła w stan spoczynku, nie zerwała jednak swoich związków z prokuraturą i nie zaniechała działań na rzecz potrzebujących. Swoją nieustającą troskę o prokuraturę wyraziła najpełniej, włączając się aktywnie w założenie  Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia”.

„Snuła takie plany…” – wyraża żal jeden z członków stowarzyszenia. W żalu pogrążają się inni prokuratorzy, którzy po stanie zaskoczenia i niedowierzania, już odczuwają dotkliwy brak naszej Drogiej Koleżanki.

 

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.