Serio o cyberprzestępczości. Nasz kolega na międzynarodowej konferencji dotyczącej cybersecurity.

W dniu 23 czerwca 2017 roku w Klubie Bankowca w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja Cybersecurity, dotycząca bezpieczeństwa danych i informacji, zapobiegania cyberatakom oraz bezpieczeństwu sieciowemu. Współorganizatorem konferencji był między innymi Związek Banków Polskich, Wojskowa Akademia Techniczna oraz IIT/Chicago-Kent College of Law. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali także prokuratorzy, członkowie Stowarzyszenia Lex Super Omnia.   

Zgodnie z założeniami organizatorów cyberbezpieczeństwo dotyczy każdego z nas, a ataki oraz naruszenia prywatności na stałe wpisały się w naszą codzienność. Każdy z nas może być ofiarą. Celem ataków hackerskich są zarówno wielkie międzynarodowe korporacje, jak i  banki, organizacje non-profit oraz przysłowiowy statystyczny „Kowalski”.

Koszty ataków są wysokie – w tym środki wydatkowane przez organizacje w celu zabezpieczenia swoich danych, ale także ryzyko wizerunkowe oraz zwiększone poczucie braku bezpieczeństwa. Eksperci ds. bezpieczeństwa od dawna wyjaśniają, jak skutecznie można się bronić. Więc dlaczego nadal jesteśmy ofiarami ataków, mimo tego, że mamy środki, aby ich unikać?

Jednym z głównych powodów jest to, że obowiązujące przepisy prawne są nieskuteczne. Zazwyczaj wymagają one „rozsądnych” lub „odpowiednich” środków bezpieczeństwa, ale niewiele zawiera dalsze wskazówki. Niekończąca się fala naruszeń danych ujawnia niedoskonałość obecnych reżimów prawnych. Jak powinniśmy zmienić te prawa? Czy powinniśmy dobrowolnie przyjmować praktyk biznesowych w celu rozwiązania problemu? Jaka powinna być rola jaką odgrywa rosnąca rola ubezpieczeń przed cyberatakami?

Te zagadnienia były przedmiotem omówienia na konferencji.

Celem konferencji było także przedstawienie uczestnikom obecnych praktyk z zakresu cyberbezpieczeństwa, prezentacja ogólnych informacji, w szczególności naruszeń danych,
a także bieżących działań mających na celu złagodzenie wpływu wydarzeń finansowych na skutki naruszeń. Konferencja składała się z czterech paneli: regulacyjnego (prawnego), technicznego, biznesowego oraz edukacyjnego. Każdy z paneli koncentrował się na bezpieczeństwie danych i informacji z perspektywy danej dziedziny. Moderatorem panelu regulacyjnego był prokurator Andrzej Kaucz.

Szczegółowy przebieg konferencji jest opisany pod adresem www.techlaw.eu.

 

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.