Stan spoczynku. Pierwsza wygrana w sprawie prokurator vs. Prokurator Generalny

W notce „Trudna sytuacja prokuratorów niezdolnych do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż 1 rok.” informowaliśmy o problemie podejmowanych przez zarząd działaniach.

Dzisiaj z satysfakcją informujemy o sukcesie naszej Koleżanki, której odwołanie od decyzji Prokuratora Generalnego Nr PK IX K 118.197.2017 z dnia 24 marca 2017 r. w przedmiocie odmowy przeniesienia w stan spoczynku wobec niepełnienia służby przez okres roku, zostało w dniu 29 czerwca 2017 r. uwzględnione przez Sąd Najwyższy, a sprawę przekazano do ponownego rozpoznania. Postanowienie Sądu Najwyższego nosi sygnaturę III PO 5/17.

Zwróciliśmy się do Prezesa Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych  Sądu Najwyższego o udostępnienie  treści postanowienia.

Jednocześnie zainteresowanym przypominany, że od dnia 21 czerwca 2017 r. art. 115 par. 1 Prawa o prokuraturze otrzymał nowe, przyzwoite brzmienie. Od zakończenia  zwolnienia do zakończenia postępowania w przedmiocie stanu spoczynku, prokuratorom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 75% uposażenia. Zachęcamy jednocześnie do śledzenia przebiegu procesu legislacyjnego nad projektem ustawy o zmianie Prawa o ustroju sądów powszechnych. Projekt, procedowany w Sejmie, zawiera kolejne zmiany przepisów dotyczących stanu spoczynku z przyczyn zdrowotnych.

Brawo Kasiu, przyjmij nasze gratulacje i życzenia wytrwałości. Dbaj o zdrowie.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.