WEZWANIE DO WSPARCIA PAŃSTWA PRAWA

Koleżanki i Koledzy,

ponawiamy odezwę Zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex super omnia” z lipca bieżącego roku.
Akcja Demokracja ponownie wzywa do udziału w manifestacji w obronie prawa obywateli do rzetelnego procesu. Wiec odbędzie się w najbliższy piątek o godzinie 19.00 przed Pałacem Prezydenckim.
Bądźmy tam i w każdym innym miejscu, godnym okazania szacunku naszej Konstytucji. Zapalmy świece przed sądami lub ratuszami w Polsce albo zagranicą. Zaprośmy naszych sympatyków. Pokażmy, że płomień symbolizujący wolność, prawość i solidarność nie zgasł.

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex super omnia”