WEZWANIE DO WSPARCIA PAŃSTWA PRAWA

Koleżanki i Koledzy,

ponawiamy odezwę Zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex super omnia” z lipca bieżącego roku.
Akcja Demokracja ponownie wzywa do udziału w manifestacji w obronie prawa obywateli do rzetelnego procesu. Wiec odbędzie się w najbliższy piątek o godzinie 19.00 przed Pałacem Prezydenckim.
Bądźmy tam i w każdym innym miejscu, godnym okazania szacunku naszej Konstytucji. Zapalmy świece przed sądami lub ratuszami w Polsce albo zagranicą. Zaprośmy naszych sympatyków. Pokażmy, że płomień symbolizujący wolność, prawość i solidarność nie zgasł.

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex super omnia”

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.