II Śląskie Forum Karnoprocesowe

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia” objęło honorowym patronatem II Śląskie Forum Karnoprocesowe, w ramach którego w dniu 12 października 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Konstytucyjne podstawy procesu karnego”.
Wydarzenie to jest już drugim spotkaniem procesualistów w ramach Śląskiego Forum Karnoprocesowego, które wpisało się na stałe w kalendarz najważniejszych spotkań akademickich poświęconych dyskursowi o problematyce polskiego procesu karnego.
Celem, który przyświeca organizatorom i uczestnikom tegorocznego spotkania jest analiza konstytucyjnych podstaw procesu karnego i ich wpływ na kształt polskiego procesu karnego.
Inspiracją dla wyboru tematu Konferencji stała się żywa dyskusja, jaka od kilkunastu miesięcy toczy się wśród prawników, porusza aktorów sceny politycznej oraz w sposób istotny dotyka życia każdego obywatela. W konsekwencji kolejnej, ubiegłorocznej zmiany przepisów kodeksu postępowania karnego, która po raz kolejny w krótkim czasie przemodelowała proces karny, wskazane wydaje się podjęcie dyskusji w kwestii konstytucyjnych podstaw procesu karnego oraz ich wpływu na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Przedstawiony temat Konferencji pozwala na analizę regulacji karnoprocesowych przez pryzmat standardów konstytucyjnych oraz prezentację prokonstytucyjnej wykładni przepisów prawa karnego procesowego.
W programie konferencji zaplanowano wystąpienie Pana prok. Mariusza Krasonia z Prokuratury Regionalnej w Krakowie, który będzie mówił na temat problematyki owoców zatrutego drzewa z perspektywy oskarżyciela publicznego.
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji.
Wszelkie pytania związane z udziałem w konferencji należy kierować na adres e-mail knkpk@us.edu.pl.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5n0f8hMDDfADl9iiwA1gaNT7vjUkRSr-hPK7ojYWK80Sx1w/viewform?c=0&w=1

 

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.