Spotkanie z czeskimi prokuratorami

W dniach 12 – 13 września 2017 r. przedstawiciele Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super omnia” spotkali się w Brnie z przedstawicielami Unii Czeskich Prokuratorów i prominentnymi czeskimi prawnikami.

Zaproszenie dla Stowarzyszenia Lex Super Omnia wystosował Pan dr Jan Lata, przewodniczący Unii Czeskich Prokuratorów.
Unia Czeskich Prokuratorów (Unie státních zástupců České Republiky) jest dobrowolnym stowarzyszeniem zawodowym, mającym na celu pomoc prokuratorom w wykonywaniu ich zadań oraz krzewienie praworządności i niezależności od wszelkich wpływów w procesie decyzyjnym. Stowarzyszenie uczestniczy również w szkoleniu zawodowym prokuratorów i aplikantów prokuratorskich oraz reprezentuje interesy prokuratorów.
Nasze Stowarzyszenie reprezentowali: Krzysztof Parchimowicz – prezes zarządu, Katarzyna Kwiatkowska – wiceprezes do spraw organizacyjnych, Jacek Bilewicz – członek zarządu i Jerzy Iwanicki – członek stowarzyszenia.
Brno stanowi siedzibę najwyższych organów wymiaru sprawiedliwości i prokuratury Republiki Czeskiej. Spotkanie w tym mieście było okazją do wymiany poglądów na temat aktualnej sytuacji prokuratury w Polsce i Czechach oraz roli i pozycji prokuratora w obu krajach. W rozmowach poruszono rolę i miejsce prokuratury oraz znaczenie prawa w demokratycznych państwach. Przedstawiciele obu stowarzyszeń zgodzili się, że niezależna prokuratura nie może być podporządkowana żadnej partii politycznej.
Na prośbę czeskich kolegów delegacja SLO przedstawiła zmiany jakie nastąpiły w polskiej prokuraturze po wejściu w życie Prawa o Prokuraturze w 2016 roku.

Delegacja Stowarzyszenia miała również okazję spotkania z Panią Anną Šabatovą, Rzecznikiem Praw Obywatelskich Republiki Czeskiej, Panem Pavlem Rychetskim, Prezesem Trybunału Konstytucyjnego Czech i Panem Jiří Pavlíkiem, zastępcą Prokuratora Generalnego Republiki Czeskiej, członkiem Unii Czeskich Prokuratorów.
Rozmowy z przedstawicielami czeskich organów ochrony prawnej dotyczyły sytuacji w Polsce i Czechach i koncentrowały się na zagadnieniach podniesionych przez naszych czeskich gospodarzy w oświadczeniu z 21 lipca 2017 roku, opublikowanym na stronie Trybunału Konstytucyjnego Czech pt.: „Nie możemy milczeć”.
Sygnatariuszami tego oświadczenia byli: Prezes Trybunału Konstytucyjnego Pan Pavel Rychetský, Prezes Sądu Najwyższego Pan Pavel Šámal, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Pan Josef Baxa, Prokurator Generalny Pan Pavel Zeman i Rzecznik Praw Obywatelskich Pani Anna Šabatová.


O randze, którą Unia Czeskich Prokuratorów nadała wizycie przedstawicieli naszego Stowarzyszenia świadczą życiorysy rozmówców.
Pavel Rychetský ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze, gdzie w 1967 zdał egzaminy doktorskie i sędziowskie. Był twórcą i pierwszym sygnatariuszem Karty 77, a także należał do Forum Obywatelskiego oraz pisał liczne artykuły dla zagranicznych czasopism. 8 stycznia 1990 został powołany na stanowisko Prokuratora Generalnego, a w latach 1990 – 1992 pełnił funkcję wicepremiera rządu. W 2002 został ponownie mianowany wicepremierem oraz objął funkcję ministra sprawiedliwości i przewodniczącego Rady Legislacyjnej. W dniu 6 sierpnia 2003 roku otrzymał nominację na Prezesa Sądu Konstytucyjnego. Jego kadencja wygasła 6 sierpnia 2013, po czym został zaprzysiężony na drugą kadencję. Pavel Rychetský od 2005 roku jest Kawalerem Legii Honorowej.
Anna Šabatová, czechosłowacka filolog, dysydentka, rzeczniczka Karty 77. W 1986 roku razem z Martinem Paloušem i Janem Šternem została rzecznikiem Karty 77. Funkcję tę pełniła do początku 1987 roku; wtedy współorganizowała Solidarność Polsko – Czechosłowacką. Od 1988 roku była jej rzecznikiem razem z Petrem Pospíchalem i Jánem Čarnogurskim. Od 1994 roku działa w Ruchu Solidarności Obywatelskiej i Tolerancji, a od 1996 – w Czeskim Komitecie Helsińskim. Pod koniec stycznia 2001 roku została wybrana na zastępcę Rzecznika Praw Obywatelskich. W 2014 została Rzecznikiem Praw Obywatelskich w Czechach.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.