Spotkanie specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. niezależności sędziów z prezesem Stowarzyszenia „Lex super omnia”

Specjalny sprawozdawca ONZ ds. niezależności sędziów Diego Garcia-Sayán spotkał się 25 października 2017 r. z prezesem LSO prokuratorem Krzysztofem Parchimowiczem.
Celem misji Diego Garcia-Sayána jest ocena wpływu kryzysu konstytucyjnego na funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego oraz skutków nowelizacji ustawy o sądach powszechnych i planowanych zmian w ustawach o Sądzie Najwyższym i KRS na niezależność sądownictwa.
Przedmiotem spotkania były zmiany ustrojowe prokuratury i konsekwencje podporządkowania władzy wykonawczej.
Diego Garcii Sayanowi towarzyszył Stefano Sensi z Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka.