Spotkanie specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. niezależności sędziów z prezesem Stowarzyszenia „Lex super omnia”

Specjalny sprawozdawca ONZ ds. niezależności sędziów Diego Garcia-Sayán spotkał się 25 października 2017 r. z prezesem LSO prokuratorem Krzysztofem Parchimowiczem.
Celem misji Diego Garcia-Sayána jest ocena wpływu kryzysu konstytucyjnego na funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego oraz skutków nowelizacji ustawy o sądach powszechnych i planowanych zmian w ustawach o Sądzie Najwyższym i KRS na niezależność sądownictwa.
Przedmiotem spotkania były zmiany ustrojowe prokuratury i konsekwencje podporządkowania władzy wykonawczej.
Diego Garcii Sayanowi towarzyszył Stefano Sensi z Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.