Komisja Wenecka znów w Polsce. Zbada prawo o prokuraturze

Gazeta Wyborcza piórem red. Ewy Ivanovej i red. Łukasza Woźnickiego poinformowała 16 października 2017 r., że przedstawiciele Komisji Weneckiej podczas najbliższej wizyty w Polsce chcą spotkać się z przedstawicielami Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia i i zebrać informacje potrzebne do wydania opinii o nowym prawie o prokuraturze. Eksperci Komisji zamierzają ocenić polską ustawę o prokuraturze w kontekście rekomendacji Rady Europy przyjętych przez jej organy – Komitet Ministrów i Radę Konsultacyjną Prokuratorów Europejskich.

Autorzy artykułu przypominają, że Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia „to jedyna organizacja, która broni niezależności prokuratorów przed politykami. Liczy ok. 150 członków – śledczych krytycznych wobec rządów PiS, często zdegradowanych do najniższych szczebli w prokuratorskiej hierarchii. Sprzeciwiają się oni angażowaniu prokuratury do działań politycznych, instrumentalnemu wpływaniu na bieg postępowań i wymuszaniu posłuszeństwa śledczych.”

Przywołują wypowiedź prok. Krzysztofa Parchimowicza, prezesa Stowarzyszenia: „Nasze analizy wskazują, że niektóre obowiązujące od 4 marca 2016 r. przepisy przypominają te z lat 50. XX w. W rozmowie z ekspertami Komisji zamierzamy się skupić na niezależności prokuratury i prokuratorów.”

Cały artykuł, w którym odwołano się również do poprzednich wizyt przedstawicieli Komisji Weneckiej w Polsce, jest to przeczytania tutaj.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.