Zaproszenie na konferencję „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”

W imieniu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacji Dzieci Niczyje) zapraszamy Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”, która odbędzie się po raz czternasty w dniach 23-24 października 2017 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

To największe w Polsce coroczne wydarzenie związane z edukacją profesjonalistów zajmujących się problemem przemocy wobec najmłodszych.

Rejestracji można dokonać na stronie http://konferencja.pomocdzieciom.fdds.pl/#rejestracja

Konferencja organizowana jest corocznie od 2004 roku przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka. Jej tematem przewodnim jest pomoc dzieciom, które doświadczyły różnych form przemocy i wykorzystywania, a także ochrona praw dzieci, które uczestniczą w procedurach prawnych.

Podczas dwudniowego spotkania krajowi i zagraniczni eksperci m.in. Anna M. Petersonn, Olivia Lind Haldorsson, dr Dinesh Sethi, prof. dr hab. Jacek Pyżalski, dr Krzysztof Szwajca, adw. dr Grzegorz Wrona, adw. Emilia Naumann przedstawią modelowe rozwiązania zapobiegania przestępstwom wobec dzieci oraz najnowsze ustalenia empiryczne i teoretyczne, dotyczące problemu krzywdzenia dzieci. Prezentowane będą również projekty i inicjatywy praktycznej pomocy dzieciom – ofiarom przestępstw i ich rodzinom.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.