Stowarzyszenie „Lex Super Omnia” krytycznie o projektach ustaw kształtujących władzę sądowniczą w Polsce

Stowarzyszenie „Lex Super Omnia” bardzo krytycznie ocenia przedstawione  przez Prezydenta projekty ustaw o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym.

Projekty te zawierają bardzo wiele zapisów niezgodnych z Konstytucją RP, co zostało szczegółowo przedstawione w opiniach prawnych, zaprezentowanych na naszej stornie internetowej. Projekty te zmierzają do przyznania władzy politycznej prymatu nad władza sądowniczą, co stoi w sprzeczności z art. 10 Konstytucji. Nie rozwiązują też żadnych realnych problemów wymiaru sprawiedliwości, a ich istota sprowadza się w zasadzie do zapewnienia sobie przez polityków wpływu na kwestie kadrowe w sądach wszystkich szczebli.

Opinia Stowarzyszenia na temat projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa znajduje się tutaj, a opinia na temat projektu ustawy o Sądzie Najwyższym – tutaj.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.