Uchwała nr 36/15/2017 z dnia 4 października 2017 r. zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” w sprawie poparcia części uchwały Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury z 20 września 2017 r.

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia” jako organizacja zrzeszająca prokuratorów dostrzega olbrzymi problem, jaki wiąże się z niskim poziomem wynagrodzeń urzędników oraz pracowników administracji prokuratury, bez których nie jest możliwe prawidłowe funkcjonowanie tej instytucji, a przede wszystkim rozpoznawanie codziennych spraw obywateli.
Mamy świadomość, jak ważne z punktu widzenia realizacji naszych obowiązków jest codzienne wsparcie pracowników prokuratury wykonujących swoje zadania z bardzo dużym zaangażowaniem oraz poświęceniem.
Nie możemy zatem zaakceptować sytuacji, w której ich wynagrodzenia od wielu lat nie są waloryzowane i w chwili obecnej znajdują się na tak niskim poziomie, że nie pozwalają na normalne egzystowanie. Z tego powodu z jednostek prokuratury odchodzą najbardziej doświadczeni urzędnicy, zaś powstające braki kadrowe nie są uzupełniane. Wynika to z faktu, iż warunki pracy w prokuraturach, a przede wszystkim proponowane wynagrodzenia nie są atrakcyjne dla młodych ludzi pojawiających się na rynku pracy.
Dlatego też Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia” popiera uchwałę z dnia 20 września 2017 roku Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury w sprawie projektu ustawy o modernizacji prokuratury oraz budżetu na rok 2018 w zakresie, w jakim postuluje ona zwiększenie wynagrodzeń pionu wspomagającego prokuratorów, a przede wszystkim pracowników jednostek najniższych szczebli, gdzie wynagrodzenia w sposób znaczący odbiegają od wysokości średniej płacy w gospodarce w I kwartale 2017 roku, do której odwołano się w treści uchwały.
Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia” zauważa, iż pomimo niezwykle dobrego stanu budżetu państwa, a także transferów finansowych dokonywanych na rzecz różnych grup zawodowych, czy tworzenia funduszy nagrodowych i przekazywania wysokich nagród prokuratorom za realizację swoich normalnych obowiązków, obecne władze Prokuratury nie podjęły dotąd żadnych działań, które zmierzałyby do poprawienia sytuacji finansowej kadry wspomagającej.
Wyrażamy nadzieję, iż w najbliższym czasie sytuacja ulegnie radykalnej zmianie, a pracownicy prokuratury doczekają się znaczących zmian w sferze ich wynagrodzeń, na które obiektywnie zasługują.

Zarząd
Stowarzyszenia Prokuratorów
„Lex Super Omnia”

 

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.