Minister Ziobro spowolnił pracę prokuratury. Lawinowo rosną niezałatwione sprawy

Red. Ewa Ivanova na łamach Gazety Wyborczej 9 listopada 2017 roku opisała problem narastających zaległości statystycznych na wszystkich poziomach prokuratury. Podkreśliła, że opublikowane właśnie dane Prokuratury Krajowej pokazują drastyczny wzrost liczby niezałatwionych śledztw. W przypadku tych prowadzonych powyżej pięciu lat było ich na koniec 2015 r. – czyli jeszcze przed przejęciem władzy w prokuraturze przez Zbigniewa Ziobrę – 106. Ale na koniec 2016 r. już 173, a po pierwszym półroczu 2017 r. – 184. To samo dzieje się z niezałatwionymi śledztwami prowadzonymi od dwóch do pięciu lat – na koniec 2015 r. było ich 604, na koniec 2016 r. 833, a po pierwszym półroczu 2017 r. – 1029. Najgorzej jest ze śledztwami trwającymi od roku do dwóch lat – wzrost z 1016, przez 1933, aż po 2516! Przybywa nawet spraw prowadzonych powyżej sześciu miesięcy – było ich odpowiednio 6351, potem 7419, a teraz 8392.

Prok. Krzysztof Parchimowicz skomentował te dane: „Powinność rozstrzygnięcia sprawy w rozsądnym terminie jest wymogiem wynikającym z konstytucji i konwencji międzynarodowych. Po drugie, to kluczowa informacja świadcząca o sprawności prokuratury. Przewlekłość jest wrogiem sprawiedliwości.”

Prokuratorzy twierdzą, że wzrost liczby niezałatwionych spraw to także efekt nowego systemu zarządzania prokuraturą. – Polega on w dużej mierze na propagandzie sukcesu i koncentrowaniu się na wybranych, głównie medialnych sprawach – uważa prokurator Parchimowicz. Dodaje, że wielkim problemem są liczne delegacje prokuratorów do innych jednostek.

Cały artykuł do przeczytania na stronie internetowej Gazety Wyborczej, link tutaj.

 

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.