Krakowscy sędziowie: „Przyjęcie ustaw o Sądzie Najwyższym oraz o Krajowej Radzie Sądownictwa w proponowanym kształcie będzie oznaczało wyjście Polski z kręgu zachodniej kultury prawnej”

Przedstawiamy treść podjętej 4 grudnia 2017 roku uchwały obradujących wspólnie zebrań sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie, Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie i Sądu Rejonowego w Myślenicach. W zwołanym zgromadzeniu brali udział sędziowie wskazanych sądów oraz w charakterze jedynie biernych widzów sędziowie sądów, w których wymieniono w zeszłym tygodniu prezesów – prezesi odwołali formalnie zgromadzenia swych sądów i dlatego sędziowie ci nie mogli firmować podjętych uchwał.
Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia” gratuluje krakowskim sędziom ich postawy i dołącza się do apelu o zaprzestanie działań niszczących fundamenty demokratycznego państwa prawa, podporządkowywania sądownictwa politycznym ośrodkom decyzyjnym oraz do zakończenia kampanii pomówień przeciwko sędziom.

UCHWAŁY SO KRAKÓW 4.12.2017