Krakowscy sędziowie: „Przyjęcie ustaw o Sądzie Najwyższym oraz o Krajowej Radzie Sądownictwa w proponowanym kształcie będzie oznaczało wyjście Polski z kręgu zachodniej kultury prawnej”

Przedstawiamy treść podjętej 4 grudnia 2017 roku uchwały obradujących wspólnie zebrań sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie, Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie i Sądu Rejonowego w Myślenicach. W zwołanym zgromadzeniu brali udział sędziowie wskazanych sądów oraz w charakterze jedynie biernych widzów sędziowie sądów, w których wymieniono w zeszłym tygodniu prezesów – prezesi odwołali formalnie zgromadzenia swych sądów i dlatego sędziowie ci nie mogli firmować podjętych uchwał.
Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia” gratuluje krakowskim sędziom ich postawy i dołącza się do apelu o zaprzestanie działań niszczących fundamenty demokratycznego państwa prawa, podporządkowywania sądownictwa politycznym ośrodkom decyzyjnym oraz do zakończenia kampanii pomówień przeciwko sędziom.

UCHWAŁY SO KRAKÓW 4.12.2017

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.