Spotkanie Stowarzyszenia Europejskich Sędziów i Prokuratorów na Rzecz Demokracji (MEDEL)

9 grudnia 2017 roku członkowie naszego Stowarzyszenia wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Stowarzyszenia Europejskich Sędziów i Prokuratorów na Rzecz Demokracji (MEDEL) w Krakowie. Udział w krakowskim spotkaniu był naszym kolejnym krokiem w drodze do uzyskania statusu członka Stowarzyszenia Europejskich Sędziów i Prokuratorów na Rzecz Demokracji. Obecnie, zgodnie z procedurą Stowarzyszenia, przysługuje nam status obserwatora. Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia” w sobotnim spotkaniu było reprezentowane przez prezesa Krzysztofa Parchimowicza i Jerzego Iwanickiego, których wspierał nasz sympatyk – prokurator Marek Bertman z Krakowa.
W krótkich słowach prezes LSO przedstawił europejskim prawnikom nasze Stowarzyszenie i wskazał „skąd idziemy i dokąd zmierzamy”. Zebrani ciepło przyjęli wystąpienie prezesa. Zachęcali nas do wytrwałości.
W przeddzień, w piątkowy wieczór, europejscy prawnicy z MEDEL brali udział w wiecu przed krakowskim sądem w obronie wolnych sądów. W dyskusji, w naturalny sposób, dominował zatem temat zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości.
Obecność w spotkaniu MEDEL była też okazją do wymiany poglądów z polskimi sędziami, którzy reprezentowali stowarzyszenia IUSTITIA i THEMIS.
Kolejne spotkanie Stowarzyszenia Europejskich Sędziów i Prokuratorów na Rzecz Demokracji przewidziane jest w marcu 2018 roku, w Berlinie.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.