Stowarzyszenie Sędziów THEMIS zmienia władze i zachowuje zasady

W dniach 13 – 14 stycznia 2018 r. w Spale odbyło się sprawozdawczo – wyborcze Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Sędziów THEMIS. Przedmiotem dwudniowych obrad członków Stowarzyszenia były zagrożenia dla niezależności sądów i niezawisłości sędziów, przypadki arbitralnych i nieuzasadnionych odwołań prezesów i wiceprezesów sądów przez Ministra Sprawiedliwości, ocena postawy sędziów uczestniczących w działaniach władzy wykonawczej i ustawodawczej, skutkujących łamaniem Konstytucji RP, rola nowej Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego, a przede wszystkim wynikające z tego zagrożenia dla obywateli Rzeczypospolitej, którzy oczekują na rozpoznanie w sądach swoich spraw przez niezawisłych i odważnych sędziów.

Szczególne miejsce w dyskusji poświęcono obywatelom, którzy czynnie, odpowiedzialnie i godnie bronili i bronią Konstytucji RP oraz niezależnych sądów.

Prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Sędziów THEMIS została Pani Beata Morawiec, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie.

Poniżej link do uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Sędziów THEMIS, podjętej w Spale 14 stycznia 2018 r.:

http://themis-sedziowie.eu/wp-content/uploads/2018/01/THEMIS-UCHWA%C5%81A-WALNEGO-ZGROMADZENIA-STOWARZYSZENIA-S%C4%98DZI%C3%93W-THEMIS-SPA%C5%81A-14-STYCZNIA-2018-R..pdf

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” wystosował list do Pani Prezes Stowarzyszenia Sędziów THEMIS:

Warszawa, dnia 16 stycznia 2018 roku

                                   Pani Sędzia

                                   Beata Morawiec

                                   Prezes Stowarzyszenia Sędziów THEMIS

Szanowna Pani Prezes,

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów „ Lex super omnia” przekazuje na Pani ręce  podziękowania za zaproszenie do udziału w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Sędziów THEMIS, które pozwoliło prezesowi LSO przekazać Paniom i Panom Sędziom wyrazy szacunku z powodu Waszej determinacji w obronie konstytucyjnych zasad.

W naszej statutowej działalności zabiegamy o niezależność prokuratury i prokuratorów. Uważamy jednocześnie, że naszą prawniczą i prokuratorską godność możemy zachować jedynie wówczas, gdy będziemy występować przed niezawisłymi sędziami, orzekającymi w niezależnych sądach.

Gratulujemy Pani Prezes i nowym członkom Zarządu wyboru do władz Stowarzyszenia THEMIS. Dziękujemy Pani Prezes Irenie Kamińskiej i ustępującemu Zarządowi za dotychczasową dobrą współpracę.

Deklarujemy gotowość dalszego wspierania środowiska sędziowskiego w działaniach podejmowanych obronie rządów prawa.

Solidaryzujemy się z tezami uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Sędziów THEMIS, która oddaje istotę niedawnych wydarzeń i stanowi wyzwanie na przyszłość.

Życzymy Pani Prezes, by dalsza działalność Stowarzyszenia Sędziów THEMIS była równie energetyczna jak obrady w Spale.

                            Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex super omnia”