Stowarzyszenie Sędziów THEMIS zmienia władze i zachowuje zasady

W dniach 13 – 14 stycznia 2018 r. w Spale odbyło się sprawozdawczo – wyborcze Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Sędziów THEMIS. Przedmiotem dwudniowych obrad członków Stowarzyszenia były zagrożenia dla niezależności sądów i niezawisłości sędziów, przypadki arbitralnych i nieuzasadnionych odwołań prezesów i wiceprezesów sądów przez Ministra Sprawiedliwości, ocena postawy sędziów uczestniczących w działaniach władzy wykonawczej i ustawodawczej, skutkujących łamaniem Konstytucji RP, rola nowej Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego, a przede wszystkim wynikające z tego zagrożenia dla obywateli Rzeczypospolitej, którzy oczekują na rozpoznanie w sądach swoich spraw przez niezawisłych i odważnych sędziów.

Szczególne miejsce w dyskusji poświęcono obywatelom, którzy czynnie, odpowiedzialnie i godnie bronili i bronią Konstytucji RP oraz niezależnych sądów.

Prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Sędziów THEMIS została Pani Beata Morawiec, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie.

Poniżej link do uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Sędziów THEMIS, podjętej w Spale 14 stycznia 2018 r.:

http://themis-sedziowie.eu/wp-content/uploads/2018/01/THEMIS-UCHWA%C5%81A-WALNEGO-ZGROMADZENIA-STOWARZYSZENIA-S%C4%98DZI%C3%93W-THEMIS-SPA%C5%81A-14-STYCZNIA-2018-R..pdf

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” wystosował list do Pani Prezes Stowarzyszenia Sędziów THEMIS:

Warszawa, dnia 16 stycznia 2018 roku

                                   Pani Sędzia

                                   Beata Morawiec

                                   Prezes Stowarzyszenia Sędziów THEMIS

Szanowna Pani Prezes,

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów „ Lex super omnia” przekazuje na Pani ręce  podziękowania za zaproszenie do udziału w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Sędziów THEMIS, które pozwoliło prezesowi LSO przekazać Paniom i Panom Sędziom wyrazy szacunku z powodu Waszej determinacji w obronie konstytucyjnych zasad.

W naszej statutowej działalności zabiegamy o niezależność prokuratury i prokuratorów. Uważamy jednocześnie, że naszą prawniczą i prokuratorską godność możemy zachować jedynie wówczas, gdy będziemy występować przed niezawisłymi sędziami, orzekającymi w niezależnych sądach.

Gratulujemy Pani Prezes i nowym członkom Zarządu wyboru do władz Stowarzyszenia THEMIS. Dziękujemy Pani Prezes Irenie Kamińskiej i ustępującemu Zarządowi za dotychczasową dobrą współpracę.

Deklarujemy gotowość dalszego wspierania środowiska sędziowskiego w działaniach podejmowanych obronie rządów prawa.

Solidaryzujemy się z tezami uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Sędziów THEMIS, która oddaje istotę niedawnych wydarzeń i stanowi wyzwanie na przyszłość.

Życzymy Pani Prezes, by dalsza działalność Stowarzyszenia Sędziów THEMIS była równie energetyczna jak obrady w Spale.

                            Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex super omnia”

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.